อนุทิน 21501 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ตารางงาน ตารางนัด ซ้อนกันวุ่นไปหมด แก้ไขไม่ได้เเล้ว จำเป็นต้องตัดงานบางงานออกคงไว้สำหรับงานที่มีการจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อความสบายใจ ...

เป็นข้อบกพร่องของตัวผมเองที่ชัดเจน

เขียน 23 Sep 2008 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)