อนุทิน 21478 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

ผญบ.แถบอยุธยา เสนอให้ยุบ กรมชลประทาน เพราะ ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้รับรู้ ว่ากรมชลฯ ไม่ได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เลย หน้าแล้งไม่มีน้ำ หน้าน้ำก็ท่วม

อาจเป็นการเสนอที่เจือด้วยอารมณ์ แต่กรมชลประทาน ต้องหันกลับมาทบทวนภารกิจอย่างรีบด่วน

 

(ข่าวจากรายการคุณสรยุทธุ์)

เขียน 23 Sep 2008 @ 06:51 () แก้ไข 23 Sep 2008 @ 06:57, ()


ความเห็น (0)