อนุทิน 21461 - กวีณา น้ำทรัพย์อนันต์

หกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 2551

     มหกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิง ที่มีอย่างครบวงจรของประเทศไทยต่อผู้ประกอบในธุรกิจอุตสาหกรรม บันเทิงต่างประเทศทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาห กรรมบันเทิงของไทยและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศ ด้วยการเปิดเวทีพบปะเจรจาจับคู่การค้าด้านอุตสาหกรรมบันเทิงระหว่างผู้ ประกอบการใน ต่างประเทศ กับผู้ประกอบการไทย ทั้งแบบตัวต่อตัวกับผู้ รองรับการผลิตด้านอุตสาหกรรมบันเทิงไทย และแบบระหว่างผู้ผลิตกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยด้วย

โดยรูปแบบการจัดงานจะแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจการค้า
2. พื้นที่กิจกรรม โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้านต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการดำเนินงานการถ่ายภาพยนตร์  การอัดรายการโทรทัศน์ ทั้งส่วนของทางเคเบิลทีวี  การจัดรายการวิทยุ การแสดงคอนเสิร์ต การทำแอนิเมชั่นต่างๆ เป็นต้น

Thailand…Market Place for Entertainment Business
เมืองไทย...ศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งภูมิภาค

     องค์ประกอบของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย ที่สามารถตอบโจทย์ใน การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการสร้างสรรค์ความบันเทิงระดับสากลและ จูงใจให้ต่างชาติเข้ามาใช้บริการในประเทศได้นั้นแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ ดังนี้

Location สถานที่หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของแรง บันดาลใจและการสร้างสรรค์ดัดแปลงให้เป็นทุกสถานที่ในโลกได้อย่าง ลงตัว
Culture วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีรากฐานและพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ผ่านการสรรสร้างจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
Lifestyle วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายรูปแบบ แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น เป็นมิตรของคนไทย

นวัตกรรมความบันเทิง (Innovation) ที่มาจาก...

Skill ทีมงานมีทักษะฝีมือที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในด้าน ต่างๆในระดับมาตรฐานสากล
Creative Idea ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรผู้มีชื่อเสียงในระดับ นานาชาติ อาทิเช่น Film Director, Music Producer, CG Animator, TV Producer ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ร่วมงานสร้างสรรค์การผลิต งานบันเทิงด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
Accessories & Technology เครื่องมือ-อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการผลิตมีความเป็นสากลและล้ำหน้าล่าสุดตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการผลิตได้ทุกรูปแบบ
Market Place ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค ด้วยผู้คนเปิดกว้างที่จะรับเอาสื่อบันเทิงทุกรูปแบบพร้อมทั้งมีการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมความบันเทิง (Cross Culture) กันอย่างกว้างขวาง

     ภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเด่นๆของธุรกิจ บันเทิงแต่ละสาขาเป็นเวลา 5 วัน ดังนี้

• การแสดงโชว์ของศิลปินจากต่างประเทศ
• การสัมมนาเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่างๆใน ประเทศไทย อาทิ แรงบันดาลใจกับนวัตกรรมการสร้างสรรค์การผลิต อุตสาหกรรมบันเทิงไทย, เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ดัง, ขั้นตอนและ วิธีการผลิตภาพยนตร์ระดับนานาชาติ เป็นต้น
• การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching Activities) เพื่อขยายโอกาส ทางการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่างๆในประเทศไทย
• การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณสถานที่จัดงานภายในห้างสยาม พารากอนโดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ Film Animation Music TV รวมทั้งยังเนรมิตพื้นที่ของพารากอน และสยาม ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นลักษณะเมืองของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

Idol Creation in Asia:

     เมื่อธุรกิจดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศ อยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวมาก ขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวในลักษณะของ CrossCulture ซึ่งส่งผลให้ผู้ อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป การเสวนาในหัวข้อ : Idol Creation in Asia ที่ได้รับเกียรติ การร่วมเสวนาจากผู้บริหารชั้นหนึ่งจาก Avex AsiaLimited จากประเทศ ญี่ปุ่น บริษัท HIM International Music Inc.(Taiwan),บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ ของ การบริหารศิลปินในยุคนี้ พบคำตอบที่หลายๆ คนอยากรู้ ไม่ว่า คนเดินดิน ธรรมดาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างไร ความแตกต่างระหว่างการฝึก ฝนและพรสวรรค์ ก้าวย่างการโกอินเตอร์ของนักร้องในตลาดต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และมุมมุมมองใหม่ๆ ของการบริหาร ศิลปินในยุคนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

(กิจกรรมดีๆ แบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะ!!)

Credit By : http://www.thaiticketmajor.com/

 

สถานที่
ที่ตั้งสถานที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
ระยะเวลา : 5 วัน ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2551
วัน
เวลา
วันเจรจาธุรกิจ
24-25 กันยายน 2551
10.00 - 18.00 น.
วันประชาชน
26-28 กันยายน 2551
10.00 - 20.00 น.

** เข้าชมภายในงาน ฟรี **

 

>>> ตารางกิจกรรม ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2551 :

วันที่ 24 กันยายน 2551
เวลา
กิจกรรมบนเวที
10.00 - 12.00 น. Opening Ceremony
12.00 - 18.00 น. Break
18.00 - 20.00 น. "Rhythm of Thailand Entertainment Night"
วันที่ 25 กันยายน 2551
เวลา
กิจกรรมบนเวที
11.00 - 12.00 น. สัมมนา : "Innovation Technology"
by อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
12.00 - 13.00 น. Break
13.00 - 15.00 น. สัมมนา : "Marketing on online Games "by JETRO
15.00 - 17.00 น. Forum : Idol Creation in Asia by GMM Grammy (Thailand), HIM International Music Inc. (Taiwan), Avex (Japan)
18.00 - 20.00 น. จบงาน
วันที่ 26 กันยายน 2551
เวลา
กิจกรรมบนเวที
10.00 - 12.00 น. Animation Outsourcing: Professional Talk
13.00 - 14.00 น. **Seminar " Special Effect' by Stephen Regelous
14.00 - 16.00 น. ***Seminar : "What Hollywood wants
from Thailand" by Warners Brother
16.00 - 17.00 น. Himmapan 2nd World by Todd (Tongdee)
18.00 - 19.00 น. สัมภาษณ์นักแสดงจาก GTH เล่นเกมส์+แจกรางวัล by GMM
วันที่ 27 กันยายน 2551
เวลา
กิจกรรมบนเวที
12.00 - 13.00 น. Break

13.00 - 14.00 น.

สนทนา "ประสบการฯท่องเที่ยวกับ 2 วิทยากร จากรายการโรมมิ่ง"
14.00 - 15.00 น. Show : "Cover Dance" by Centerpoint Entertainment
15.00 - 16.00 น. สนทนา "การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย
ไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก"
โดย คุณทรนง ศรีเชื้อ
16.00 - 17.00 น. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับ Concert
17.00 - 19.00 น. Indy Concert = Hobbit , Butter fly effect, The Mousses, Ewery, Super String, The Superglasses Ska Ensemble
วันที่ 28 กันยายน 2551
เวลา
กิจกรรมบนเวที
10.00 - 12.00 น. Present :
"ประชาสัมพันธ์บรรเทิงไทยสู่บันเทิง
โลกผ่านซอฟ์แวร์ไทย ชื่อ“I Love Library"  by อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
12.00 - 14.00 น. Forum by Thailand Cable TV Association
14.00 - 15.00 น. Show :ศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านเวที
การประกวดระดับโลก  (Tentative)
15.00 - 17.00 น. Show : "Japanese Pop Music Cover Dance Contest" by JETRO
17.00 - 18.00 น. Break
18.00 - 19.00 น.

Golf & Mike Concer

เขียน 23 Sep 2008 @ 00:26 () แก้ไข 23 Sep 2008 @ 00:34, ()


ความเห็น (0)