อนุทิน 21443 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เก็บกระเป๋าเรียบร้อย เตรียมตัวไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนเพื่อการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ OM ครั้งที่ 4 " 

ทำความรู้จักเกี่ยวกับ OM=Outcome Mapping ได้ที่ http://gotoknow.org/post/tag/outcome%20mapping

  เขียน:  

ความเห็น (0)