อนุทิน 21414 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการ Backup ไฟล์เก็บไว้ใน external harddisk ไว้ก่อน พอมีเวลาว่างจะจัดหมวดหมู่ไฟล์ทั้งหมด ใหม่อีกรอบ

เขียน 22 Sep 2008 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)