อนุทิน 21395 - จิราวรรณ teera ปัชชา

@21304 ขอบคุณ ผศ วิศิน นะค่ะ ที่ให้คมความคิด ในการดำเนินชีวิต  อ. สบายดีนะค่ะ แล้วจบการศึกษาเมื่อไหร่บอกด้วยกันด้วยนะค่ะ อาจารย์

เขียน 22 Sep 2008 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)