อนุทิน #21387

คณิคศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกสนานถ้ามีความเข้าใจในเนื้อหา

เขียน:

ความเห็น (0)