อนุทิน #21345

@21331 จากบันทึกของพี่ศศิ Perfect Pitch   น้องระลึกถึงความสุขความทรงจำขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งค่ะ

ได้บันทึกไว้ หนึ่งบันทึก ขอบคุณ คุณพี่ศศิ ได้ความรู้และความสุขในคราวเดียวกัน ;P

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)