อนุทิน 21345 - ภูสุภา

@21331 จากบันทึกของพี่ศศิ Perfect Pitch   น้องระลึกถึงความสุขความทรงจำขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งค่ะ

ได้บันทึกไว้ หนึ่งบันทึก ขอบคุณ คุณพี่ศศิ ได้ความรู้และความสุขในคราวเดียวกัน ;P

เขียน 21 Sep 2008 @ 21:09 () แก้ไข 21 Sep 2008 @ 21:10, ()


ความเห็น (0)