อนุทิน 21333 - น้องพอเพียง

น้องพอเพียง

โครงการจัดทำสถานีโทรทัศน์ Thapha Channal ภาคเรียนที่ 2/2551 ณ โรงเรียนเทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  ดั้งนี้

1. อบรมช่างภาพ ภาพนิ่งและVDO 

2. อบรมการตัดต่อVDO และ 3D

3. อบรมพิธีกรและพิธีกรสนาม

เขียน 21 Sep 2008 @ 15:35 ()


ความเห็น (0)