อนุทิน 21294 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เช้านี้...เตรียมไปติวน้องพยาบาลที่จะไปสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse)

เขียน 21 Sep 2008 @ 07:54 ()


ความเห็น (0)