อนุทิน 21245 - Ping

Ping

ได้ทีมกัลยาณมิตรให้ "สติ"กับกรณี "อิสรภาพที่แสวงหาและได้มา อาจจะกลายเป็นกับดักได้"ถ้าขาดสติ

หนังเรื่องนี้เคยดูเมื่อประมาณ10 ปีมาแล้ว

เขียน 20 Sep 2008 @ 10:03 () แก้ไข 04 Feb 2009 @ 09:53, ()


ความเห็น (0)