อนุทิน #21245

ได้ทีมกัลยาณมิตรให้ "สติ"กับกรณี "อิสรภาพที่แสวงหาและได้มา อาจจะกลายเป็นกับดักได้"ถ้าขาดสติ

หนังเรื่องนี้เคยดูเมื่อประมาณ10 ปีมาแล้ว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)