อนุทิน 21216 - jaewjingjing

jaewjingjing

วันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองมา พรุ่งนี้ยังมีภาระหน้าที่นี้รอให้แก้ไขอีก

ยังไม่โล่งใจ แต่ก็เหมือนผ่านไปอีกเปราะหนึ่ง

ขอบคุณทุกๆ คน

เขียน 19 Sep 2008 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)