อนุทิน 21202 - นวพัชร อรุณเพ็ง

 

Where is your bag?

กระเป๋าของคุณอยู่ที่ไหน

 

My James Bond bag is in the car.  û

กระเป๋าเจมส์บอนด์ของฉันอยู่ในรถ

 

My briefcase is in the car.  ü

กระเป๋าเอกสารของฉันอยู่ในรถ                 

 

My suitcase is in the car.  ü

 

กระเป๋าเดินทางของฉันอยู่ในรถ

 

My travel bag is in the car.  û

กระเป๋าเดินทางของฉันอยู่ในรถ

 

briefcase   กระเป๋าเอกสาร

suitcase     กระเป๋าเดินทาง      

 

 

 

That beautiful woman wears the sack. û

ผู้หญิงสวยคนนั้นสวมชุดแซค

 

That beautiful woman wears the dress. ü

ผู้หญิงสวยคนนั้นสวมชุดที่เสื้อกับกระโปรงติดกันเป็นชุด

 

 sack        กระสอบ      

dress      เสื้อกับกระโปรงติดกันเป็นชุด

 

 

John !  You have long johns.û

จอห์น  คุณมีจอนยาว(จอนผมของผู้ชาย)

John !  You have long sideburns. ü

 

 

long johns     กางเกงชั้นในขายาว

sideburns     จอนผมข้างแก้ม

  (ลักษณะของจอนจะเป็นคล้ายๆรอยไหม้ที่อยู่ข้างแก้ม)

side     ข้างๆ

burns    ไหม้

Do you want to eat shell shell? û

คุณต้องการจะกินหอยเชลล์ไหม

 Do you want to eat scallops? ü

คุณต้องการจะกินหอยไหม

 

shell         หอย(หอยที่ยังมีเปลือก)

scallops      หอยแครง

 

I want to buy a rubber.

ฉันต้องการซื้อยางลบ

(ถ้าคุณไปอเมริกาเขาจะเอาถุงยางอนามัยมาให้คุณ)

condom    ถุงยางอนามัย

rubber  (US)    ถุงยางอนามัย

                         (เป็นภาษาแสลงในอเมริกา)

 

rubber  (UK)    ยางลบ

 

 

 

 

Can I borrow your mac ? û

ฉันขอยืมแม็ค (ที่เย็บกระดาษ) ของคุณหน่อยได้ไหม

Can I borrow your  stapler.

ฉันขอยืมที่เย็บกระดาษของคุณหน่อยได้ไหม

 

stapler  ที่เย็บกระดาษ

 

My computer is hang. û

 

คอมพิวเตอร์ของฉันแฮ้ง

 

My computer is  stuck. ü

 

คอมพิวเตอร์ของฉันติดขัด

 

It is not working

มันไม่ทำงาน

เขียน 19 Sep 2008 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)