อนุทิน #2112

ใส่ภาพที่เขียนข้อความได้แล้ว เพียงแต่ save as เข้าไว้ใน Mydocument แล้ว load ภาพตามปกติค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)