อนุทิน #21093

  ติดต่อ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า

สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อม และสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด... (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)