อนุทิน 21075 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง ฉันเองเริ่มรินน้ำที่เต็มปรี่อยู่ในแก้ว น้ำในแก้วนี้บางทีที่ล้น ช่วงนี้ฉันได้รินมันออก
ออกไปทีละนิด ทีละหน่อย รินไปเรื่อย ๆ รินไป รินไป รินเจ้าทิฏฐิ มานะ ความทะนงตน ความคะนองในความรู้ออกจากจิตจากใจ เพื่อรับความรู้ รับ “ปัญญา” ใหม่ที่สดใสและบริสุทธิ์

เขียน 17 Sep 2008 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)