อนุทิน 21060 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้น้ามาหาดใหญ่ก็เลยมีสังสรรค์ญาติพี่น้องอีกแล้ว นี่คือข้อดีที่ได้อยู่ใกล้ๆ ญาติๆ

เขียน 17 Sep 2008 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)