อนุทิน 21034 - บุณยกร

บุณยกร

.. ภาระกิจประจำวันมีผลสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นเรื่องๆ

เหมือนดั่งการฉันข้าวต้องฉันทีละคำ อิ่มทีละคำ

ถึงแม้ปัญหาอุปสรรคจะมากแต่ทุกเรื่องราวล้วน

ขับเคลื่อนไปตามกาลและกรรม ใครก่อกรรมอันใดไว้ก็รับ

กรรมนั้นของตนๆ..อย่างที่พุทธพจน์ว่า..กัมมุนาวัตตตีโลโก

(สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม)..

เขียน 17 Sep 2008 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)