อนุทิน #21018

วันนี้ได้มาที่หน่วยวิทยาบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่วัดคอหงส์  เพื่อส่งรายงาน การเรียนที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้ทางหน่วยฯ ตัดเกรด ของวิชาที่เรียน

เขียน:

ความเห็น (0)