อนุทิน 21018 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้ได้มาที่หน่วยวิทยาบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่วัดคอหงส์  เพื่อส่งรายงาน การเรียนที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้ทางหน่วยฯ ตัดเกรด ของวิชาที่เรียน

เขียน 17 Sep 2008 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)