อนุทิน 21018 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

วันนี้ได้มาที่หน่วยวิทยาบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่วัดคอหงส์  เพื่อส่งรายงาน การเรียนที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้ทางหน่วยฯ ตัดเกรด ของวิชาที่เรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)