อนุทิน 21003 - Keen

Keen

เช้านี้ไปช่วย comment การนำเสนองานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านที่ภาควิชาของภรรยาผมซึ่งปีที่แล้ัวได้รางวัลชนะเลิืศการประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยฯ แต่ปีนี้น้องที่นำเสนอ ได้พูดเรื่อง genetic polymorphism ของคนไข้ที่เป็น Knee Osteoarthritis ให้อาจารย์หลายๆท่านฟัง บางท่านก็กล่าวชม แต่ผมดันไปวิจารณ์ตรงๆว่าการนำเสนอต่างๆยังไม่ดี ยกเว้นชื่อเรื่องเท่านั้นที่พอใช้่ได้ หากจะคิดถึงตำแหน่งที่ 1-3 คงเป็นไปไม่ได้ เลยโดนภรรยาดุ หาว่าไป discourage น้องเค้า...

ตัวผมเองยังคิดว่า หากไม่มีใคร reflect สภาพความเป็นจริงให้เขาฟัง เขาจะรับรู้และปรับปรุงให้ทันได้อย่างไร หากมีเวลาอีกเดือนเดียวก่อนไปแข่งขัน...

จริงๆ เราติเพื่อก่อ...นะเนี่ย...

เขียน 17 Sep 2008 @ 09:51 ()


ความเห็น (0)