อนุทิน 20973 - กวิน

กวิน

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว ปลูกบ้านคราวฟองสบู่แตก !! สำนวนดังกล่าว หมายถึง ในช่วงเทศกาล ทำนา เป็นช่วงที่มีความต้องการ ควาย ในการไถนา ดังนั้นหากซื้อควายในช่วงเทศกาลทำนา ผู้ซื้อย่อมที่จะต้องซื้อควาย ในราคาที่แพงกว่าปกติ  เช่นเดียวกันกับ การซื้อผ้าในหน้าหนาว และการปลูกบ้านในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ด ย่อมต้องใช้เงินมากกว่าธรรมดา แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยโบราณ มีความรู้ว่าด้วยเรื่องของ อุปสงค์ และอุปทาน (Demand and supply) เป็นอย่างดี เสียแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบัน กลับหลงลืมเลือนสุภาษิตสำนวนไทยบทดังกล่าวไปเสียแล้วล่ะกระมัง ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าควายมันแพง ก็ใช้จอบทำนาแทนก็ได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อย และถ้าหนาวมากๆ ก็ก่อกองไฟ เพราะโบราณสอนว่า หนาวลมห่มผ้า หนาวฟ้าผิงไฟ หนาวผู้หญิงอิงผู้ใหญ่ หนาวผู้ชาย? รวมๆ แล้วหมายความว่า ถ้าหนาวลมก็ให้ห่มผ้า ถ้าไม่มีผ้าห่ม เพราะผ้ามันแพงก็ให้ก่อกองไฟ เพื่อคลายหนาว แต่ถ้าหนาวใจในเรื่องความรัก ท่านให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมย่อมเป็นที่พึ่งให้กับผู้หนาวใจได้ เพราะท่านย่อมอาบน้ำร้อนมาก่อนในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหากปรึกษากับผู้อื่นที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากเรา แน่นอนว่า เขาย่อมยุให้เราซื้อควายหน้านา ยุให้ซื้อผ้าหน้าหนาว ยุให้ปลูกบ้านคราวฟองสบู่แตก ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เงินทองมากโข เอาการอยู่ ว่าด้วยเรื่องบ้านเรื่องครอบครัว คำว่าครอบครัวนั้นมาจากคำว่า  FAMILY ซึ่งย่อมาจาก Father And Mother I  Love You หากบ้านใดมีความเป็นบ้านนั่นคือ พ่อแม่ลูก มีความรักให้แก่กัน แม้จะเป็น กระต๊อบผุๆ พังๆ ก็ย่อมที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทว่าหาก ครอบครัวใด พ่อแม่ลูก ขาดความรักความเอื้ออาทร ต่อกัน บ้านซึ่งสวยงามโอ่อ่าอลังการ์อภิมหาทิพยรโหฐานปานใด ก็ไร้ค่าต่อการอยู่อาศัย ฉะนั้น ในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี้ จึงไม่สมควรสร้างบ้าน แต่ควรหันมาสร้างความรักภายในครอบครัวจะดีกว่า เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เขียน 16 Sep 2008 @ 21:32 () แก้ไข 16 Sep 2008 @ 23:31, ()


ความเห็น (0)