อนุทิน 20954 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

@20935 ขอโม้บ้าง เรื่อง The Old Man And The Sea หลวงพี่เคยอ่านฉบับภาษาอังกฤษนะ (5 5 5...) อีกเล่มหนึ่งที่จำได้ก็เรื่อง The Pearl ของ John Steibeck หรือที่แปลเป็นไทยว่า มหามุกดา

สาเหตุที่โม้ก็เพราะหลวงพี่อ่านวรรณกรรมทำนองนี้น้อย และมีปมด้อยด้านภาษาอังกฤษ สองเล่มนี้ เป็นหนังสือรุ่นแรกๆ ที่ตั้งใจอ่านจนจบโดยไม่เปิดดิกเลย เมื่อสิบกว่าปีก่อน...

ความรู้สึกยิ่งใหญ่หรือปมเขื่องในตนเองนั้น แต่ละคนอาจแตกต่างกัน สำหรับการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนั้น บางคนอาจอ่านมาเยอะ หรืออ่านเล่นเป็นปกติ ส่วนหลวงพี่ได้อ่านสองเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ รู้สึกยิ่งใหญ่จริงๆ (5 5 5...)

 

เขียน 16 Sep 2008 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)