อนุทิน 20925 - จารุวัจน์ شافعى

เริ่มสงสัยว่า เวลาคนยื่นใบลาออกแล้ว หัวหน้าต้องทำงัย ถ้าจะพาเข้าที่ประชุมน่าจะอยู่ในวาระเพื่อทราบมากกว่าอยู่ในวาระพิจารณานะ (คิดเอง) ก็ลูกน้องน่าจะมีสิทธิลาออกได้นิ (คิดถูกหรือเปล่าหว่า)

เขียน 16 Sep 2008 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)