อนุทิน 20918 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความรู้แห่งชีวิตที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานี้คือรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์ การเจ็บ การป่วยเป็นทุกข์ และการตายนั้นก็เป็น “ทุกข์...”

ทุกชีวิตที่ได้เกิดมานี้เบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลายนั้นต้องดำเนินอยู่และติดอยู่กับความทุกข์

เขียน 16 Sep 2008 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)