อนุทิน 20917 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

กรรมหรือความผิดเพียงหนึ่งครั้ง จะไม่สร้างทุกข์ให้เราเพียงหนึ่งครั้งตามสมการทางคณิตศาสตร์

แต่กรรมหรือความผิดเพียงหนึ่งครั้ง จะสร้างความทุกข์ใจติดตามตัวเราตลอดไป...

อย่าประมาทในบาป กรรม หรือการกระทำชั่วเพียงเล็กน้อยแม้แต่ครั้งเดียว...!

  เขียน:  

ความเห็น (0)