อนุทิน 20917 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

กรรมหรือความผิดเพียงหนึ่งครั้ง จะไม่สร้างทุกข์ให้เราเพียงหนึ่งครั้งตามสมการทางคณิตศาสตร์

แต่กรรมหรือความผิดเพียงหนึ่งครั้ง จะสร้างความทุกข์ใจติดตามตัวเราตลอดไป...

อย่าประมาทในบาป กรรม หรือการกระทำชั่วเพียงเล็กน้อยแม้แต่ครั้งเดียว...!

เขียน 16 Sep 2008 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)