อนุทิน 20915 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • กายภาพ=อนิจจังในเชิงลบ=เสื่อมไปตามกาลตามเหตุ
  • จิตภาพ=อนิจจังในเชิงบวก=พยายามปรับเปลี่ยนให้ดีให้เจริญ
  • อนุโมทนาสาธุกับโยมที่บริจาคเงินเป็นค่าอินเตอร์เนทเดือนละ ๑,๐๕๙บาทคิดแล้วตกวันละสามสิบกว่าบาทแพงพอสมควร
  • เปิดใช้วันละสามชั่วโมง
  เขียน:  

ความเห็น (0)