อนุทิน 20798 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

@20794 ไปค้นมาฝากอาจารย์กวิน...

  • อนนฺตปารํ กิล ศพฺทศาสตฺรํ
  • สฺวลฺปํ ตถายุรฺพหวศฺจ วิฆฺนาะ
  • สารํ ตโต คฺราหฺย'มปาสฺย ผลฺคุ
  • กฺรุญฺไจรฺยถา กฺษีรมิวามฺพุมายตุ

สัทศาสตร์ ประดุจฝั่งมหาสมุทรอันไร้ขอบเขต แต่ช่วงอายุช่างสั้นนัก ทั้งยังมีอุปสรรคในการศึกษามากมาย ดังนั้น บัณฑิตพึงสละข้อผิดพลาด รับเอาแต่สาระจากสัทศาสตร์นั้น เปรียบเสมือนนกกระเรียนดูดดื่มน้ำนมอย่างเดียวจากน้ำผสมน้ำนมฉะนั้นแล

บทคำนำ หนังสือสังวัณณนานิยาม โดยพระคันธสาราภิวงค์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)