อนุทิน 20781 - มะปรางเปรี้ยว

การจัดกลุ่มข้อมูล บ้างครั้งจะเอาหลักการแบ่งตามสถานที่หรือกลุ่มขอข้อมูลที่เคยชินไม่ได้ ต้องดูเป้าหมายของการดูข้อมูลของผู้ใช้งานด้วย เช่น เรื่องแบ่งกลุ่มคณะ ตามวิทยาเขตหรือกลุ่มวิชาชีพหรือหมวดหมู่อื่นๆ ที่พอจะจัดกลุ่มได้

เขียน 14 Sep 2008 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)