อนุทิน 20772 - กวิน

กวิน

บทแปลโคลงโลกนิติ ฝีมือ มรว. เสนีย์ ปราโมช @ 73498  โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ


สวัสดีพี่ชิว+น้องน้ำ อีกรอบครับ เมื่อกี้ไปนั่งนึกๆ ดูไหนๆ ก็จะช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนาย Kevin Carter ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนั้นเขาทำเพียงไล่นกแร้งไป แต่ไม่ช่วยพาเด็กหญิงคนนี้ไปส่งยังศูนย์ช่วยเหลือที่อยู่ห่างออกไป 1 กิโลเมตร @  207685

โคลงบท

ความรู้ดูยิ่งล้ำ         สินทรัพย์
คิดค่าควรเมืองนับ   ยิ่งไซร้
เพราะเหตุจักอยู่กับ  กายอาต-มานา
โจรจักเบียนบ่ได้     เร่งรู้เรียนเอา

น่าจะสอดคล้อง หรือ ตรงกับสำนวน โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว. เพราะว่า โจรปล้นบ้าน ก็ยังเหลือบ้านเอาไว้ให้ได้อยู่อาศัย โจรย่อมปล้นเอาไปแต่ทรัพย์สินอันมีค่า ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ด้อยค่า หรือมีน้ำหนักมากๆ โจรย่อมไม่นำติดตัวไปด้วย และต่อให้ถูกปล้นบ้านถึง 10 ครั้ง 10 คราว ก็ยังเหลือ บ้านและยังเหลือทรัพย์สินเช่น ถ้วยชามรามไห(ม) เอาไว้ได้ใช้สอย แต่ทว่า หากเกิดไฟไหม้บ้าน ย่อม เดือดร้อนมากกว่าการถูกโจรปล้น 10 ครั้ง ด้วยเพราะ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านย่อมถูกมอดไหม้ลงไปด้วย อย่างไรก็ดี วิชาความรู้ที่อยู่กับตน ย่อมไม่ถูกไฟไหม้ไปด้วย ถึงแม้นจะถูกโจรปล้น ก็ดี ไฟไหม้ก็ดี แต่หากเรามีความรู้คู่ตัวแล้วล่ะก็ ในไม่ช้าเราย่อมใช้ ปัญญาและความรู้นั้น หาทรัพย์สิน เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือน ซื้อถ้วยชามรามไห(ม) ขึ้นมาใหม่ได้ 

เขียน 14 Sep 2008 @ 16:35 () แก้ไข 14 Sep 2008 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)