อนุทิน 20765 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@20764 สวัสดีครับ คุณพี่ศศิฯ จะกลับไปชั่วคราวครับ และถ้าจัดการเอกสารงานวิจัยทุกอย่างที่นี่เสร็จก่อนเดินทาง ก็จะอยู่เมืองไทยนานหน่อยครับ ประมาณสี่เดือนเพื่อเก็บข้อมูล หลังจากนั้นก็กลับมาที่นี่เพื่อเขียน thesis ส่ง และก็ไปนำเสนอผลงานวิจัย 

เขียนเสร็จไปบางบทแล้วครับ (ทำล่วงหน้าไปก่อนครับ ไม่อยากจะมาเร่งตอนใกล้ๆครับ) จะมีก็แต่ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ต้องตามเก็บ วิเคราะห์ ทำสรุป คงใช้เวลานับจากนี้ไปอีกหนึ่งปี ใจก็อยากจบไวๆ ครับ

เป็นคอการเมืองเหมือนกันครับ แต่มิกล้าออกความคิดเห็น เพราะไม่มีพรรคสังกัดครับ...

เขียน 14 Sep 2008 @ 12:10 () แก้ไข 14 Sep 2008 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)