อนุทิน 20739 - หยั่งราก ฝากใบ

 

"...พวกเรามีหลักอย่างนี้หรือเปล่า? คือว่าสิ่งที่แท้จริงเป็นสิ่งที่พูดด้วยปากไม่ได้  แต่ต้องแสดงด้วยการกระทำ หรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น จนมันปรากฎอยู่ข้างใน...

ธรรมะแท้จริงพูดไม่ได้ด้วยปาก ธรรมะแท้คัดลอกไม่ได้ ถ่ายทอดด้วยปากไม่ได้  ไม่มีทางที่จะเลอะเทอะ ส่วนธรรมะพูดได้ด้วยปากด้วยเสียงนั้น  มีทางคัดลอกได้ แล้วก็เลอะเทอะ ยิ่งพูดมากก็ยิ่งผิดมาก ก็ยิ่งเลอะเทอะมาก"

                                                              พทธทาสภิกขุ

 

เขียน 14 Sep 2008 @ 08:02 () แก้ไข 14 Sep 2008 @ 08:03, ()


ความเห็น (0)