อนุทิน 20702 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

@20628

องค์กรแพทย์มีไว้สำหรับประสานให้เกิด concensus ระหว่างแพทย์ต่างแผนก ระหว่างแพทย์กับข้อเสนอที่วิชาชีพอื่นขอความร่วมมือแพทย์ ระหว่างแพทย์กับผู้บริหาร ระหว่างแพทย์กับแพทย์ที่ยังต้องให้ความดูแล และเป็นเวทีสำหรับรับรู้ข่าวสารจากองค์กรอื่นๆร่วมกัน ฯลฯ  

เขียน 13 Sep 2008 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)