อนุทิน 20683 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เรื่องของ อุ้ยคำ จากบันทึก อุ๊ยคำ : ความงาม ความหมาย คุณค่า

---------------------------------------------------------------------

อัตราเร่งของคน มากขึ้น ปัจจัยที่มากระทบที่หลากหลายขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลทำให้วิธีคิดของคนเปลี่ยนไป

คนให้ความสำคัญตัวเองมากขึ้น เน้นปัจเจกมากกว่าส่วนรวม เพื่อความอยู่รอดและชนะคะคาน

ผมคิดว่าเป็นผลผลิตของพยาธิทางสังคม เป็นผลผลิตของทุนนิยม ที่มองทุกอย่างตีความเป็นมูลค่า แต่ไม่มองถึงความงาม(หรือสุนทรียะ) คุณค่า ความหมาย

เพลงอุ้ยคำ เป็นความจริงของชีวิต ตามที่เขียนมาจริงๆครับ แต่บางครั้งเราก็สนใจเรื่องของตัวเองมากเกินที่จะสนใจเรื่องราวชีวิตของเพื่อนร่วมโลก

มนุษย์ควรเรียนรู้เพื่อลดความเห็นแก่ตัว หรือเพื่อบรรลุอิสรภาพ พัฒนาจิต และปัญญาเพื่อเข้าถึงความสุขอันเรียบง่ายและล้ำลึก ที่ อ.หมอประเวศ เคยเขียนไว้ว่า สุขภาวะอันล้นเหลือ เป็นความสุขที่ราคาถูก (Happiness at low cost)  ใครสามารถเข้าถึงได้มีแต่กำไรครับ

สุขภาวะทางปัญญา อันเกิดจากการรู้รอบ รู้เท่าทันสรรพสิ่งจึงเป็นความหวังของการอยู่ร่วมกันครับ  สู่ความสุขสมบูรณ์

ขอเพียงมองโลกนี้ด้วย สายตาของนก (Bird eye view)ที่บินสูงขึ้นไป เหนือสรรพสิ่ง เห็นทุกแง่มุมที่เป็นจริง ไม่เพิกเฉยสิ่งย่อย พร้อมเปิดใจ-เข้าใจองค์รวม

จึ่งเห็นว่าโลกนี้มีอุ้ยคำ และก็มี อาจารย์ใหญ่ท่านนั้น

 

 

เขียน 13 Sep 2008 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)