อนุทิน 20672 - ทวีวัฒน์ ทส จิตติเวทย์กุล

  ติดต่อ

วันที่ต้องเลือกข้าง

 

ไม่มีใครเลือกเป็นเสียงข้างน้อย ที่โรงงานของผม คน 10 เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่า เป็นผู้นำการเลือกข้าง อีก 20 เปอร์เซ็นต์ขออยู่ตรงข้ามฝั่งแรก

แต่คนส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์ ขอเป็นพวกทางสายกลาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)