อนุทิน 2065 - Conductor

Conductor

@หิโตปเทศ เหมามาหมดร้าน คนขายงง แต่ได้มาเพียงสองเล่ม ไม่พอแจกจ่ายกัลยาณมิตรครับ

เล่มนี้ คงเป็นเล่มเก่า(มาก) แต่ขายราคาใหม่; บรรณานุกรม ไม่มีรายละเอียดตาม พรบ.การพิมพ์ มีการอ้างผู้พิมพ์โฆษณาปี 2507 กระดาษเก่า ตัวหนังสือใช้วิธีเรียงพิมพ์ครับ

ซื้อที่แพร่พิทยา ราคาเล่มละร้อยบาท

เขียน 27 Apr 2008 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)