อนุทิน 2060 - wwibul

wwibul

หนังสือ หิโตปเทศ เป็นหนังสือที่ a m a z i n g มาก

a - "maze" - ing ...  = เป็น-เขาวงกต

เป็นเรื่องเล่า ซ้อนเรื่องเล่า ซ้อนเรื่องเล่า

...recursive tree algorithm as a story...

เขียน 27 Apr 2008 @ 14:54 ()


ความเห็น (0)