อนุทิน 20564 - Prinwong

Prinwong

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเพลงและเกมจะช่วยให้เด็กชอบ English และสร้าง Attitude  ที่ดีแก่เด็กในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงต่อๆไป

                                                 Kru-Ban-Nok

เขียน 12 Sep 2008 @ 04:53 ()


ความเห็น (0)