อนุทิน 20548 - กวิน

กวิน

บทแปลโคลงโลกนิติ ฝีมือ มรว. เสนีย์ ปราโมช @ 73498 โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ  

คุณแม่หนาหนักเพี้ยง  พสุธา
คุณบิดรดุจอา-          กาศกว้าง
คุณพี่พ่างศิขรา          เมรุมาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง    อาจสู้สาคร๚


พระคุณของแม่ มีน้ำหนักเหมือน แผ่นดิน
พระคุณของพ่อ กว้างใหญ่เหมือน ท้องฟ้า
พระคุณของพี่(สูงส่ง)เหมือนภูเขา (เมรุมาศ=เมรุ+มาศ=ภูเขาทอง)
พระคุณของครูอาจารย์(เย็นฉ่ำ)เหมือนห้วงน้ำ

Q : ตรงกับสำนวน สุภาษิตอะไรหรือคับ   
A : อาจจะตรงกับสุภาษิตที่ว่า พฺรหฺมาติ มาตาปิตาโร  มารดาบิดาเป็นพรหมของลูก แต่บางทีบิดามารดา ก็เป็นพญามารของลูกก็มีนะ

เขียน 11 Sep 2008 @ 22:12 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 22:14, ()


ความเห็น (0)