อนุทิน 20544 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ตอนเย็นนั่งคุยกับแนทเสียนานเลย แล้วกลับมาเลี้ยงเจ้าต้นไม้ต่อให้ อ.จัน คุยกับมะปรางเรื่อง thesis

เขียน 11 Sep 2008 @ 21:41 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 22:39, ()


ความเห็น (0)