อนุทิน 20535 - จิราวรรณ teera ปัชชา

วันนี้ ไปสอน น.ศ แต่เช้าฝนก็ตก ไปที่ห้องเรียน ยิ่งตกใจ นักเรียนมา 2 คน

เขียน 11 Sep 2008 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)