อนุทิน 20496 - Sasinand

Sasinand

Thought Patterns
Mind can stay razor-sharp by focusing on something other than our busy thoughts.

มีวิธีการส่วนตัว เวลาที่จะคิดอะไรแล้ว ใจยังกระจัดกระจาย ฟุ้งไปเรื่อย ยังไม่รวมศูนย์ คือ การมองภาพหรือสิ่งแวดล้อมอะไรก้ได้ ที่มีลักษณะของ pattern จะช่วยทำให้เกิด Concentrationได้ เพราะใจจะมองรวมไปยังภาพนั้น เป็นจุดเดียว และเกิดสมาธิขึ้นได้
ให้ชื่อภาพนี้ว่า...Thought Patterns

Thoughtpattern

เขียน 11 Sep 2008 @ 11:53 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 19:15, ()


ความเห็น (0)