อนุทิน 20492 - jaewjingjing

jaewjingjing

เมื่อวานมีประชุมทุกคนทั้งวุ่นและเหนื่อยกันมาก ความไม่คืบหน้าของงานมาจากส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการฯ ไม่เคารพมติที่ประชุม สิ่งที่มีมติไปแล้ว หากใครไม่มาในคราวนั้นก็จะรื้อเอาขึ้นมาพิจารณาอีก ทำให้การประชุมแต่ละครั้งกินเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง และวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆ ในขณะที่เวลาหมุนไปเรื่อยๆ ไม่รอเรา

เขียน 11 Sep 2008 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)