อนุทิน 20489 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เครื่องแม่ข่ายใหม่เรียบร้อยแล้วหนึ่งเครื่อง แต่ยังไม่ได้ setup ใช้งานให้เข้าที่ วันนี้กลัวไม่สบาย

เขียน 11 Sep 2008 @ 10:43 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)