อนุทิน 20487 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Gss meeting: 11 September 2008

วันนี้นำเสนอ interview protocol ใช้เวลาไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที ถูกโจมตีงอมพระรามเลย แต่ได้อะไรกลับมาเยอะมาก โดยเฉพาะ feedback จาก Sylvia, Guru, Ken, Gerard, and Hua

1. The instrument itself is an unclear, too big, and incoherent conceptual framework.

2. In terms of the research design-how does having mixed method approch support research questions.

3. I need to be clear in my own mind and in my writing about what I am studying.

4. Interview questions-show how they related to data collection,ie how they illuminate the items in the framework.

5. Some questions may be too closed e.g. " are you eager to learn"? would a simple 'yes' or 'no' give my useful data?

เขียน 11 Sep 2008 @ 09:48 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 10:17, ()


ความเห็น (0)