อนุทิน 20484 - กวิน

  ติดต่อ

คนว่ายาก  @ 207495 โดย กมลวัลย์  

สวัสดีครับ ผมอ่านได้แล้วอนุสติดังนี้นะครับ

1.พระติสสเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้า บวชเมื่ออายุมากแล้ว อนุสติแรก คนแก่สอนยาก ตรงกับสำนวน ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ถ้าจะดัดไม้แก่ต้องใช้ไฟลน ลุงเวทย์ แต่ง กลอนชื่อ ดัด (จริต นิสฺสัย) เอาไว้ความว่า

หากเมื่อในวัยเยาว์ลืมเกลาขัด         ต้องฝืนดัดไม้แก่แก้ปัญหา
ตามแบบดึกดำบรรพ์ภูมิปัญญา        ท่านสอนว่าทำได้โดยไฟลน
โดยอาศัยไฟจ่อพอให้ร้อน              ดัดให้อ่อนทีละน้อยค่อยเห็นผล
เปรียบแนวทางแก้ไขนิสัยคน           หากผ่อนปรนปล่อยปละจะเสียการ

ดัด (จริต นิสฺสัย) @ 207717


2.ดาบสชื่อ"เทวละ" อาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ แต่เดินทางเข้ามาในนครพาราณสี มาขออาศัยอยู่กับที่โรงนายช่างหม้อ อนุสติที่สอง ไม่ควรไปนอนค้างอ้างแรม ในที่ๆ มิใช่บ้านตน


3.ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น. พระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว. พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายาก ก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แล.(1) อนุสติที่สาม คนแก่ว่ายาก (รวมถึงคนเลว) แต่หาก คนแก่ว่ายาก (รวมถึงคนเลว) เมื่อกลับตัวกลับใจได้แล้ว จะได้รับการให้อภัยจากสังคมหรือไม่? อดีตนายกฯ สมัคร หากกลับตัวกลับใจ ท่านจะได้รับการให้อภัยจาก(สังคม)ผู้ผูกโกรธหรือไม่?  หรือสังคมยังจะผูกโกรธพฤติกรรมในอดีต? แล้วไม่ย่อมให้อภัย? 

4. อนุสติข้อสุดท้าย การบริภาษด่าทอกัน หากนำมาพิจารณาโดยแยบคายแล้ว  ย่อมเกิดปัญญา แก่ ผู้ด่า ผู้ถูกด่า และผู้สังเกตการณ์ ด้วยกันถ้วนทั่วทุกตัวคน  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)