อนุทิน 20484 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนว่ายาก  @ 207495 โดย กมลวัลย์  

สวัสดีครับ ผมอ่านได้แล้วอนุสติดังนี้นะครับ

1.พระติสสเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้า บวชเมื่ออายุมากแล้ว อนุสติแรก คนแก่สอนยาก ตรงกับสำนวน ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ถ้าจะดัดไม้แก่ต้องใช้ไฟลน ลุงเวทย์ แต่ง กลอนชื่อ ดัด (จริต นิสฺสัย) เอาไว้ความว่า

หากเมื่อในวัยเยาว์ลืมเกลาขัด         ต้องฝืนดัดไม้แก่แก้ปัญหา
ตามแบบดึกดำบรรพ์ภูมิปัญญา        ท่านสอนว่าทำได้โดยไฟลน
โดยอาศัยไฟจ่อพอให้ร้อน              ดัดให้อ่อนทีละน้อยค่อยเห็นผล
เปรียบแนวทางแก้ไขนิสัยคน           หากผ่อนปรนปล่อยปละจะเสียการ

ดัด (จริต นิสฺสัย) @ 207717


2.ดาบสชื่อ"เทวละ" อาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ แต่เดินทางเข้ามาในนครพาราณสี มาขออาศัยอยู่กับที่โรงนายช่างหม้อ อนุสติที่สอง ไม่ควรไปนอนค้างอ้างแรม ในที่ๆ มิใช่บ้านตน


3.ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น. พระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว. พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายาก ก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แล.(1) อนุสติที่สาม คนแก่ว่ายาก (รวมถึงคนเลว) แต่หาก คนแก่ว่ายาก (รวมถึงคนเลว) เมื่อกลับตัวกลับใจได้แล้ว จะได้รับการให้อภัยจากสังคมหรือไม่? อดีตนายกฯ สมัคร หากกลับตัวกลับใจ ท่านจะได้รับการให้อภัยจาก(สังคม)ผู้ผูกโกรธหรือไม่?  หรือสังคมยังจะผูกโกรธพฤติกรรมในอดีต? แล้วไม่ย่อมให้อภัย? 

4. อนุสติข้อสุดท้าย การบริภาษด่าทอกัน หากนำมาพิจารณาโดยแยบคายแล้ว  ย่อมเกิดปัญญา แก่ ผู้ด่า ผู้ถูกด่า และผู้สังเกตการณ์ ด้วยกันถ้วนทั่วทุกตัวคน  

เขียน 11 Sep 2008 @ 09:21 () แก้ไข 11 Sep 2008 @ 09:26, ()


ความเห็น (0)