อนุทิน 20476 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

อ่าน journal complementary care for cancer patient  ตอนเช้า ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับงานเรา

แต่ได้ข้อคิดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมีวิธีการที่ดีหลายอย่าง เช่น Relaxation, Hypnosi,s Massage,  Yoka, Touch therapy ,Prayer, Transcendental Meditation

ต้องหาเพิ่มอีก

เขียน 11 Sep 2008 @ 07:25 ()


ความเห็น (0)