อนุทิน 20431 - สีตะวัน

  ติดต่อ

วันนี้ในอดีต  10 ก.ย. 46 ..องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตาย 1 ใน 10 ของประชากรโลก ผู้ชายจะฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิง ..  จึงประกาศ ให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปีเป็น วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

  เขียน:  

ความเห็น (0)