อนุทิน 20410 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เครื่องแม่ข่ายใหม่มาถึง data center แล้ว!! โอ... ในที่สุดหลังจากรอคอยมานาน

เขียน 09 Sep 2008 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)