อนุทิน 20406 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@20402 น้องเห็นด้วยค่ะ เพราะกลไกหนึ่งที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กยังเล็ก ๆ คือ Self esteem ถ้ามีความภาคภูมิใจในตัวเอง (ไม่ใช่หลงตัวเอง) แล้ว จะทำให้เขาเผชิญกับปัญหาได้อย่างรักและเคารพตัวเองและผู้อื่น...

คิดถึงเพลง Pround of you ของ Flona Fung ค่ะ ความหมายดี ดนตรีใส ๆ  มีท่อนหนึ่งที่ว่า...

Hold me up, hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind

น้องเชื่อว่าคนเราจะรักคนอื่นได้ต้องรักตัวเองเป็นก่อน จะรู้จักการให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ก็ต้องเกิดจากการยอมรับและเคารพในตัวเองเป็นพื้นฐานค่ะ....^_^...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)