อนุทิน 20396 - หยั่งราก ฝากใบ

@20333  น้อมรับธรรมะค่ะ...

สัตว์ที่พอใจในการเกิด ย่อมเกิดบ่อย ๆ และการเกิดใดนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็น "ความทุกข์"

และบางครั้งเรายังหลงซ้ำด้วยว่า...ความทุกข์นั้น...คือความสุข...

เขียน 09 Sep 2008 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)